30 SINT-NIKLAAS OKAN

De acteurs van TeatroImmagine namen de leerlingen van OKAN (°1998 - 1999) mee op een boeiend Commedia dell’arte-traject. Commedia dell'arte is een theatervorm die werkt met 'handen en voeten'. Taal mocht dus geen punt zijn.

 

De workshop met 25 deelnemers vond plaats op maandag 30 november 2015 van 9u00 tot 12u00 in het theaterzaaltje van Instituut Berkenboom, Kalkstraat 26 te Sint-Niklaas.

 

Er werd drie uur lang bewogen, gezweet, gelachen, gevloekt, gespeeld, gecommuniceerd en geleerd.

Interessant voor leerlingen èn animatoren.

Vragen in dit verband? Mevrouw Karin Polfliet van OKAN-Berkenboom karin.polfliet@berkenboom.be

 

IETS OVER OKAN

 

In België heeft elke minderjarige niet alleen recht op

onderwijs maar is er ook leerplicht. Daarom is een

aangepast onthaal voor de minderjarige anderstalige

nieuwkomer in het gewone dagonderwijs een absolute

noodzaak.

In het secundair onderwijs kunnen onthaalklassen

opgericht worden. De anderstalige nieuwkomers

krijgen hier een taalbad met het oog op integratie en

voorbereiding op een schoolcarrière gedurende één

schooljaar en stromen nadien door naar het reguliere

onderwijs.

 

Alle kandidaten moeten voldoen aan 5 toelatingsvoorwaarden:

 • op 31 december volgend op de aanvang van het

  schooljaar enerzijds minstens 12 jaar en anderzijds

  geen 18 jaar geworden zijn;

 • een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één

  jaar ononderbroken in België verblijven;

 • niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal

  hebben;

 • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met

  goed gevolg de lessen te kunnen volgen;

 • maximaal negen maanden ingeschreven zijn

  (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.

   

  Organisatie?

  De onthaalklas wordt georganiseerd door Technisch

  Berkenboom-Instituut en Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Afhankelijk van het aantal leerlingen nemen andere scholen van de scholengemeen-schap deel aan dit project (Technisch Instituut Sint-Carolus, Vrije Handelsschool Broeders, O.L.V. Presentatie Handelsschool en Humaniora, H. Familie).

   

  De totale OKAN-groep is ingedeeld in verschillende

  groepen, verspreid over de deelnemende scholen.

  Door te werken met verschillende locaties binnen

  het kader van de scholengemeenschap worden de

  integratiemogelijkheden van de leerlingen en de

  kennismaking met het regulier onderwijs verruimd.In België heeft elke minderjarige niet alleen recht op onderwijs maar is er ook leerplicht. Daarom is een aangepast onthaal voor de minderjarige anderstalige nieuwkomer in het gewone dagonderwijs een absolute noodzaak. Dit behoort tot de taak van het basis- en secundair onderwijs.

   

  In het secundair onderwijs kunnen onthaalklassen opgericht worden in scholen met minimum 25 nieuwkomers. Zij volgen minstens 28 uren taalbad per week gedurende één schooljaar en stromen nadien door naar het reguliere onderwijs.

   

  Doelstelling

   

  Dit onthaalonderwijs heeft tot doel Nederlands onkundige leerlingen, die onlangs in België zijn aangekomen, op te vangen, hen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen te integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij de individuele capaciteiten van de anderstalige nieuwkomer, en zo ook tot een betere integratie in de samenleving te komen.

   

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS

COPYRIGHT Herman COLE 2015 © voor TEATROIMMAGINE | ALL RIGHTS RESERVED